Prostriedok umožňujúci spoluvytváranie hodnoty podporou výsledkov, ktoré chcú zákazníci dosiahnuť, bez toho, aby bol zákazník zodpovedný za súvisiace náklady a riziká.
ITIL®4 Best practice