Cloudové služby sú na vzostupe. Ako posúdiť spôsobilosť poskytovateľa zaručiť bezpečnosť informácií v cloude?

Ako posúdiť bezpečnosť cloudových služieb v súlade s európskym rámcom certifikácie kybernetickej bezpečnosti a zároveň požiadavkami akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh?

Certifikácia výrobkov procesov a služieb (súhrnne len „produktov“) v kybernetickej bezpečnosti je postup, ktorým akreditovaný orgán posudzovania zhody poskytuje písomné ubezpečenie, že výrobok, proces, služba, alebo systém sú v zhode so špecifickými požiadavkami. Certifikácia je najformálnejšou, ale zároveň aj najdôveryhodnejšou v rade metód posudzovania súladu.

Na základe mandátu daného Nariadením EÚ č. 2019/881 o agentúre ENISA a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií agentúra ENISA zriadila ad-hoc pracovnú skupinu, ktorá pracuje na príprave kandidátskej schémy pre cloudové služby EUCS (European Cybersecurity Certification Scheme for Cloud Services).

Čo je to certifikácia výrobkov, procesov a služieb preberie v panelovej diskusii kongresu ITAPA v stredu 10. novembra o 15:00 hod Ivan Makatura a hostia Rastislav Neczli, Juraj Pankúch, Miroslav Pikus a Martin Senčák s moderátorom Róbertom Kormaňákom.