Dĺžka kurzu: 1 deň
Počet účastníkov: Minimálne 6 – Maximálne 12
Miesto konania: Bratislava, školiace stredisko a/alebo online
Cieľ kurzu: Cieľom kurzu, určeného najmä pre IT a biznis manažérov, je vysvetliť terminológiu, princípy a poskytnúť základné odborné znalosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
Kurz poskytujeme aj neverejnou formou – viď Formy realizácie.
Cena kurzu: Cena za účastníka kurzu je 390,00 €. Nie sme platiteľmi DPH.