• Prehľad kybernetickej bezpečnosti

  220,00 
  Dĺžka kurzu: 1 deň
  Počet účastníkov: Minimálne 6 – Maximálne 12
  Cieľ kurzu: Účastníkom poskytnúť prehľad o základných princípoch kybernetickej bezpečnosti,  zvýšiť povedomie o ochrane informácií a získať schopnosť identifikovať najčastejšie kybernetické bezpečnostné hrozby. Kurz poskytujeme aj neverejnou formou - viď časť Detaily - Formy realizácie.
  Cena kurzu: Cena za účastníka kurzu je 220 €. Nie sme platcami DPH.
  Výber možností Detaily
 • Základy kybernetickej bezpečnosti

  280,00 
   
  Dĺžka kurzu: 1 deň
  Počet účastníkov: Minimálne 6 – Maximálne 12
  Cieľ kurzu: Cieľom kurzu, určeného najmä pre IT a biznis manažérov, je vysvetliť terminológiu, princípy a poskytnúť základné odborné znalosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Kurz poskytujeme aj neverejnou formou - viď časť Detaily - Formy realizácie.
  Cena kurzu: Cena za účastníka kurzu je 280 €. Nie sme platcami DPH.
  Výber možností Detaily
 • Manažér KB-1

  590,00 
  Dĺžka kurzu: 2 dni
  Počet účastníkov: Minimálne 6 – Maximálne 12
  Cieľ kurzu: Uchádzačom o výkon roly manažéra kybernetickej bezpečnosti poskytnúť znalosti potrebné na riadenie procesov informačnej a kybernetickej bezpečnosti v organizácii; v základnom rozsahu aj prehľad o znalostiach potrebných k certifikačnej skúške. Kurz poskytujeme aj neverejnou formou – viď časť Detaily – Formy realizácie.
  Cena kurzu: Cena za účastníka kurzu je 590 €. Nie sme platcami DPH.
  Výber možností Detaily
 • Manažér KB-2

  590,00 
  Dĺžka kurzu: 2 dni
  Počet účastníkov: Minimálne 6 – Maximálne 12
  Cieľ kurzu: Uchádzačom o výkon roly manažéra kybernetickej bezpečnosti poskytnúť znalosti  potrebné na výkon bezpečnostných operácií a prevádzkových procesov informačnej a kybernetickej bezpečnosti v organizácii; v základnom rozsahu aj prehľad o znalostiach potrebných k certifikačnej skúške. Kurz poskytujeme aj neverejnou formou – viď časť Detaily – Formy realizácie.
  Cena kurzu: Cena za účastníka kurzu je 590 €. Nie sme platcami DPH.
  Výber možností Detaily
 • Audítor KB

  590,00 
  Dĺžka kurzu: 2 dni
  Počet účastníkov: Minimálne 6 – Maximálne 12
  Cieľ kurzu: Uchádzačom o výkon roly audítora kybernetickej bezpečnosti poskytnúť znalosti a zručnosti potrebné na posudzovanie zhody a výkon auditu kybernetickej bezpečnosti; v základnom rozsahu aj prehľad o znalostiach potrebných k certifikačnej skúške. Kurz poskytujeme aj neverejnou formou – viď časť Detaily – Formy realizácie.
  Cena kurzu: Cena za účastníka kurzu je 590 €, resp. 1 090 € vrátane certifikačnej skúšky. Nie sme platcami DPH.
  Select options Detaily
 • Dĺžka skúšky: 150 minút a 100 otázok
  Forma skúšky: Online so vzdialeným dohľadom supervízora
  Cieľ skúšky: Kandidátov, ktorí splnia vstupné podmienky, otestovať akreditovanou certifikačnou skúškou, a v prípade jej úspešného  absolvovania vystaviť Certifikát Audítora kybernetickej bezpečnosti v zmysle Vyhlášky NBÚ č. 436/2019.
  Cena skúšky: Cena za absolvovanie certifikačnej skúšky je 500 €. Nie sme platcami DPH.
  Pridať do košíka Detaily
Go to Top