Kombinácia vzájomne pôsobiacich prvkov, organizovaných a udržiavaných pre dosiahnutie jedného alebo viacerých stanovených účelov.
ITIL®4 Best practice