Zneužitie systémov elektronických správ na hromadné rozosielanie nežiadúcich správ.
Slovník NIST