Zneužívanie systémov elektronických správ na nerozlišujúce odosielanie nevyžiadaných hromadných správ.
ISO/IEC 27032:2012, čl.4.42