Súbor súvisiacich projektov a aktivít a organizačná štruktúra vytvorená na ich riadenie a dohľad.
ITIL®4 Best practice