Určenie stavu systému, procesu, produktu, služby alebo činnosti.

POZNÁMKA: Na určenie stavu môže byť potrebná kontrola, dohľad alebo kritické pozorovanie.

ISO 22300:2018, 3.147