Všetok hardvér, softvér, siete a zariadenia, ktoré sú potrebné na vývoj, testovanie, dodávanie, monitorovanie, riadenie a podporu IT služieb.
ITIL®4 Best practice