Reprezentácia systému, praktiky, procesu, služby alebo inej entity, ktorá sa používa na pochopenie a predpovedanie jej správania a vzťahov.
ITIL®4 Best practice