Model umožňujúci sieťový prístup na požiadanie k zdieľanému súboru konfigurovateľných výpočtových zdrojov, ktoré môžu byť poskytnuté rýchlo, s minimálnou potrebou riadiacich zásahov, resp. interakcie s poskytovateľom.
ITIL®4 Best practice