Prístup, ktorý sa zameriava na zlepšenie pracovných tokov maximalizáciou hodnoty prostredníctvom eliminácie zbytočných krokov.
ITIL®4 Best practice