Zachovanie dôvernosti, integrity a dostupnosti informácií v kybernetickom priestore.

POZNÁMKA: Môžu byť zahrnuté aj ďalšie vlastnosti, ako je autenticita, zodpovednosť, nepopierateľnosť a spoľahlivosť.

ISO/IEC 27032:2012, čl.4.20