Softvér, ktorý vykonáva činnosti na počítači používateľa bez toho, aby ho najprv informoval o tom, čo presne softvér na počítači vykoná, alebo požiadal používateľa o súhlas s týmito činnosťami.
ISO/IEC 27032:2012, čl.4.24