Klamlivý softvér, vrátane škodlivého a neškodlivého softvéru, ktorý vykazuje vlastnosti klamlivého softvéru.
ISO/IEC 27032:2012, čl.4.40