Vnímané výhody, užitočnosť a dôležitosť niečoho.
ITIL®4 Best practice