úmyselný prístup do počítačového systému bez povolenia používateľa alebo vlastníka
ISO/IEC 27032:2012, čl.4.25