Hekovanie na politicky alebo sociálne motivované účely.
ISO/IEC 27032:2012, čl.4.26