Použitie veľmi veľkého objemu štruktúrovaných a neštruktúrovaných údajov z rôznych zdrojov na získanie nových poznatkov.
ITIL®4 Best practice