Informované rozhodnutie podstúpiť konkrétne riziko.
ISO 22300:2018, 3.200