Vyjadrite svoj názor na pripravovaný európsky akt o kybernetickej odolnosti

HAVE YOUR SAY!
VYJADRITE SVOJ NÁZOR NA PRIPRAVOVANÝ EURÓPSKY AKT O KYBERNETICKEJ ODOLNOSTI

Európska komisia začala verejnú konzultáciu k návrhu Európskeho aktu o kybernetickej odolnosti. Jeho cieľom je zaviesť spoločné pravidlá kybernetickej bezpečnosti pre digitálne produkty a súvisiace služby, ktoré sa umiestňujú na trh v celej Európskej únii. Výsledky verejnej konzultácie budú podkladom pre legislatívny návrh Komisie, ktorý sa očakáva v druhej polovici tohto roka.

Verejná konzultácia bude otvorená do 25. mája 2022.

Viac podrobností vo verejnej konzultácii