Tlačová správa

Stretnutie národných koordinačných centier kyberbezpečnosti prinieslo uznanie Slovensku

Profesionáli sa zhodujú: v kyberbezpečnosti chýba predovšetkým kvalifikácia 

Bratislava 17.10.2023

Agentúra EÚ pre kybernetickú bezpečnosť ENISA otvára sériu neverejných seminárov zameraných na kyberbezpečnostné vzdelávanie, aby členské štáty mohli zdieľať skúsenosti a nastaviť stratégiu na nasledujúce obdobie. Na prvom seminári v Bratislave sa zúčastňujú zástupcovia agentúry ENISA a národných koordinačných centier kybernetickej bezpečnosti zo Španielska, Talianska, Českej republiky a Slovenska.

Nedostatok kyberbezpečnostných odborníkov trápi Slovensko aj celú Európu. Kyberzločin podporovaný technologickým vývojom a geopolitickým napätím masívne cieli  na všetkých používateľov, útoky pribúdajú a pracovný trh a vzdelávací systém nepostačujú potrebám firiem a štátov.

Na Slovensku nie je obsadených v kyberbezpečnosti takmer dvadsaťtisíc pracovných miest na plný alebo čiastočný úväzok. Práca v kyberbezpečnosti si vyžaduje množstvo špecializácií, ako sú architekti, testeri, analytici, audítori, špecialisti pre riadenie rizík, analýzu digitálnych stôp alebo riešenie kybernetických incidentov.

„To čo chýba Slovensku akútne a vo všetkých oblastiach privátneho aj verejného sektora, sú kyberbezpečnostní manažéri,“ prízvukuje Ivan Makatura, riaditeľ  Kompetenčného a certifikačného centra  kybernetickej bezpečnosti. Kritické sú neobsadené pozície kyberbezpečnostných špecialistov v organizáciách štátnej správy, v samospráve a v zdravotníctve. Cieľom je preto v najkratšom možnom čase získať potrebný počet kvalifikovaného personálu a obsadiť aspoň kyberbezpečnostné roly, ktoré sú povinné zo zákona.

„Ak zapĺňame prázdny priestor na trhu práce v kyberbezpečnosti, najefektívnejšie je ďalšie odborné, rekvalifikačné alebo kontinuálne vzdelávania“, hovorí o úspešnom slovenskom riešení Ivan Makatura. Povinnosti a kompetencie v kyberbezpečnosti sa tak priraďujú najmä ítečkárom, právnikom a personalistom. Vzdelaní profesionáli takto napredujú v kariére, alebo si nájdu ďalšie príležitosti v organizácii.

Kyberbezpečnosť je obsiahly a náročný odbor, ktorý zahŕňa technologické, legislatívne aj manažérske zručnosti a vyžaduje si roky praxe. Počet univerzít a študijných odborov, ktoré pripravujú absolventov v tejto oblasti je iba limitovaný a potreby trhu rastú geometrickým radom. Úlohou všetkých štátov je preto budovať robustný a profesionálny systém celoživotného vzdelávania a certifikácie profesionálov, ktorý pružne reflektuje technologické trendy a potreby trhu.

Kompetenčné centrum za necelé tri roky od vzniku  realizovalo  viac ako desiatku workshopov a špecializovaných kurzov a vyše tristo prezentácii na podujatiach a v online priestore. Autorský tím spracoval a lokalizoval takmer dvadsať brožúr, letákov a manuálov pre odborníkov aj pre širokú verejnosť. Aktuálny seminár agentúry ENISA v Bratislave je ocenením úspešnej práce Slovenska v kyberbezpečnostnom vzdelávaní.

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie. Európska únia za ne nepreberá žiadnu zodpovednosť.