Seminár k novelizovaným normám informačnej bezpečnosti

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave, spolu s partnermi organizuje v utorok 29. novembra odborný seminár k otázkam noriem ISO/IEC triedy 27000, novelizovaných v priebehu roka 2022.

Niektoré z hlavných zmien zahŕňajú zásadné zmeny auditných príloh, mnohé zmeny sa  týkajú aktualizácie obsahu jednotlivých kapitol. Došlo aj ku zmene názvu triedy noriem, kde pôvodný názov:
ISO/IEC 27001:2013 Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements  (Informačné technológie – Bezpečnostné metódy – Systémy riadenia informačnej bezpečnosti – Požiadavky) sa zmenil na:
ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements (Informačná bezpečnosť, kybernetická bezpečnosť a ochrana súkromia – Systémy manažérstva informačnej bezpečnosti – Požiadavky).

Už samotná zmena názvu noriem naznačuje zásadnú zmenu prístupu. Vnímanie informačnej bezpečnosti sa rozširuje o kontext bezpečnosti kybernetickej a zároveň o požiadavky ochrany osobných údajov. Táto zmena sa však dotkne aj národnej legislatívy a celkového prístupu ku manažérstvu informačnej bezpečnosti, kybernetickej bezpečnosti a ochrany súkromia.

Odborný seminár sa uskutoční dňa 29.11.2022 od 16:00 do 17:30 v priestoroch Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ul. Odbojárov 10.

Organizátormi podujatia sú:

  • Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave,
  • TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
  • Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
  • Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
  • SynCo s. r. o.
  • AUSEMIO s.r.o.

Mediálny partner: eFocus

Vstup na seminár je voľný, z kapacitných dôvodov je však nutná registrácia, na adrese registracia@cybercompetence.sk.

Program seminára:

16:00 Privítanie a otvorenie – Doc.  Ján Papula (FMUK)

16:15 Aktuálna informácia o normotvorbe v rámci TK37 – Jozef Valach (ÚNMS)

16:20 ISO 27001:2022, resp. ISO 27002:2022 – Igor Straka (TÜV SÜD)

16:45 ISO 27005:2022 – Roman Kluvanec  (SynCo s. r. o.)

17:10 Časový harmonogram na prechod akreditácií a certifikácií na normu ISO/IEC 27001: 2022 (Juraj Randus, SNAS)

17:20 Dopady novelizovaných noriem na právne predpisy – Ivan Makatura (KCCKB)

17:45 Oficiálne ukončenie a networking

Moderátor: Róbert Kormaňák