Právny základ

Firmy a organizácie so značku Cybersecurity Made in Europe získavajú odborné a hodnotové ocenenie  na európskom aj globálnom trhu. Spolu tak budujú prestížne spoločenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti a vytvárajú profesionálne štandardy.

Z komunikačného hľadiska značka Cybersecurity Made in Europe zvyšuje kredit a renomé medzi obchodnými partnermi, investormi aj koncovými používateľmi a buduje dôveryhodnosť služieb a produktov. Zamestnanci môžu byť právom hrdí, že pracujú pre kvalifikovanú organizáciu v kybernetickej bezpečnosti.