Prichádzame s novou verziou kurzových materiálov

K 1.septembru 2021 pripravilo Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti pre účastníkov kurzov kybernetickej bezpečnosti novú verziu v2.0 kurzových materiálov, ktoré boli doplnené o:

  • novelizáciu Zákona o KB
  • nové cvičenia pre účastníkov
  • zlepšenia na základe spätnej väzby od účastníkov

Tešíme sa o stúpajúci záujem o náš vzdelávací program KB, zahŕňajúci kurzy od zvyšovania bezpečnostného povedomia bežných používateľov až po prípravu na certifikačné testy manažérov a audítorov KB. Na jednotlivé kurzy sa môžete prihlásiť cez náš Kalendár kurzov.