Podujatia

Cysec Club, Jasná 17. júna 2021

Témy CySec klubu:

 • Informácia o aktuálnom stave národnej a európskej legislatívy v kybernetickej bezpečnosti (René Baran)
 • Budovanie Národného koordinačného  centra (Martina Lisická)
 • Európske programy na podporu financovania kybernetickej bezpečnosti (Martina Lisická)
 • Nastavenie pravidiel komunikácie so slovenskou komunitou kybernetickej bezpečnosti (Martina Lisická, Ivan Makatura)
 • Základy procesov posudzovania zhody a ďalšie kroky v certifikácii výrobkov, procesov a služieb v kybernetickej bezpečnosti podľa požiadaviek Nariadenia EÚ 2019/881 (Ivan Makatura)
 • Prvé výsledky auditov kybernetickej bezpečnosti, diskusia o stave kybernetickej bezpečnosti u Prevádzkovateľov základných služieb (Tomáš Hettych)

Témy panelovej diskusie:

 • Ďalší vývoj legislatívy týkajúcej sa ochrany informačných aktív
 • Akčný plán Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti
 • Vzťah medzi kybernetickou bezpečnosťou a ochranou údajov
 • Kybernetický bezpečnostný incident vs. trestný čin
 • Ustanovenia TZ pre skutkové podstaty trestných činov v oblasti počítačovej kriminality
 • Vzdelávanie v kybernetickej bezpečnosti v kontexte vynucovania práva
 • Aké sú ďalšie plány v regulácií a v uplatňovaní práva v kybernetickej bezpečnosti.