Plán kurzov pre rok 2022

Zverejnili sme Kalendár kurzov pre rok 2022, ktorý je Vám k dispozícii na našich web stránkach, kde si môžete priamo rezervovať termín, ktorý Vám vyhovuje. Portfólio kurzov komplexne pokrýva vzdelávacie potreby organizácií od oblasti zvyšovania bezpečnostného povedomia až po špecializované kurzy pre manažérov a audítorov kybernetickej bezpečnosti.

Oproti roku 2021 prišlo k miernemu navýšeniu ceny za základné kurzy Prehľad KB a Základy KB, pre všetky záväzné objednávky pre rok 2022 odoslané do konca roka 2021 Vám vieme garantovať pôvodné ceny. V priebehu roka 2022 v Kalendári budú priebežne pribúdať ďalšie vzdelávacie aktivity, ktoré pripravujeme.

Veríme, že naše kurzy kybernetickej bezpečnosti Vám pomôžu zvýšiť kompetencie Vašich špecialistov a výrazne eliminujú hrozby spôsobené neznalosťou bezpečnej práce s prostriedkami IT.