Otvárame kurzy a workshopy s názvom „Riadenie rizík v kybernetickej bezpečnosti“

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti otvára prvú dvojicu z plánovaných špecializačných kurzov a workshopov, zameraných na praktické témy z oblasti výkonu kompetencií v kybernetickej bezpečnosti:

  1. Kurz “Riadenie rizík v KB” je jednodňová vzdelávacia aktivita s cieľom poskytnúť uchádzačom podrobné znalosti a postupy potrebné pre analýzu a riadenie rizík v kybernetickom priestore v zmysle platných právnych predpisov, metodických usmernení regulátora a technických noriem.
  2. Workshop”Riadenie rizík v KB”  je jednodňová praktická aktivita, kde sa zameriavame na osvojenie praktických zručností potrebných pre analýzu a riadenie rizík v KB formou práce v skupinách na vzorovom prípade.

Kurz aj workshop vychádzajú z rovnakej metodiky analýzy rizík (vydanej NBÚ pre oblasť KB) a spoločne uchádzačov pripravia na výkon ich kompetencií (najmä Manažérov KB). Pred prihlásením na workshop Riadenie rizík v KB odporúčame záujemcom absolvovať kurz Riadenie rizík v KB.

Obidve aktivity, o ktoré prejavilo záujem mnoho absolventov našich kurzov KB, si môžete už dnes objednať cez náš Kalendár vzdelávania, prvé termíny sú už vo februári 2022.

Tešíme sa na Vašu účasť.