Oblasť kybernetickej bezpečnosti rastie a je príležitosťou pre slovenské firmy

Bratislava 6. augusta 2021

V súvislosti s rastúcimi kybernetickými útokmi  začína byť v európskom priestore veľmi dôležitá spoľahlivosť a dôveryhodnosť firiem pôsobiacich v kybernetickej bezpečnosti.  Značka Cybersecurity Made in Europe je novým prvkom, ako firmy vedia preukázať dôveryhodnosť i kompetentnosť.

Od januára 2021 sa o toto označenie môžu uchádzať aj slovenskí dodávatelia a poskytovatelia riešení v kybernetickej bezpečnosti. Prvými držiteľmi značky Cybersecurity Made in Europe na Slovensku sú spoločnosti Eset a Alison Slovakia.

„Značka Cybersecurity Made in Europe nerozlišuje medzi veľkými ani malými, príležitosť získať ju má každý subjekt, ktorý splní požadované kritéria. Kredit značky je zaistený kritériami na jej udelenie a predpokladám, že bude stále rásť,“ uviedol Ivan Makatura generálny riaditeľ Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti.

Značka dáva príležitosť slovenským firmám preukázať dôveryhodnosť a kompetentnosť na svetom trhu a umožňuje im obstáť aj v konkurencii európskych firiem. Zároveň v európskom priestore znamená značka konkurenčnú výhodu v porovnaní s firmami z USA alebo Číny, ktoré kritéria pre udelenie nespĺňajú.

Metodiku pre udelenie značky Cybersecurity Made in Europe spracovala Európska organizácia kybernetickej bezpečnosti (European Cyber Security Organisation – ECSO).

Pre firmu, ktorá má transparentnú vlastnícku štruktúru, využíva  európske pracovné zdroje a pôsobí v kybernetickej bezpečnosti, získanie značky predstavuje transparentný hodnotiaci proces. Uchádzač musí okrem iného preukázať, že predmetom jeho činnosti je kybernetická bezpečnosť a viac ako 50 percent aktivít patrí do výskumu a vývoja v tejto oblasti a sú realizované zamestnancami v Európe.

Udelenie značky nevyžaduje dodatočné úpravy interných procesov či dokumentáciu, predpokladom však je, aby firma splnila kľúčové bezpečnostné požiadavky v súlade s legislatívou Európskej únie. Uchádzač musí dodržiavať podmienky definované Európskou bezpečnostnou agentúrou (ENISA) v dokumente Základné bezpečnostné požiadavky na bezpečné produkty a služby IKT. Produkt, alebo služby uchádzača musia byť zároveň v súlade s požiadavkami Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Na Slovensku exkluzívne udeľuje označenie Cybersecurity Made In Europe na základe zmluvy s Európskou organizáciou kybernetickej bezpečnosti Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti.

Označenie Cybersecurity Made In Europe buduje povedomie o strategickej hodnote európskych firiem a organizácií v kybernetickej bezpečnosti, ktoré zároveň rozvíjajú podnikanie na základe dôveryhodných európskych hodnôt.

Kontakt

Michal Ďorda michal.dorda@cybercompetence.sk

info@cybercompetence.sk