Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti získalo európsku akreditáciu

Európska komisia dnes oficiálne potvrdila, že KCCKB, ktoré zo zákona plní úlohy Národného koordinačného centra je spôsobilé na správu európskych finančných prostriedkov.

To znamená, že NCC má Bruselom uznané kapacity na manažment priamej finančnej podpory Únie vrátane grantov udeľovaných bez výzvy na predkladanie návrhov.

NCC tiež môže rozdeľovať peniaze získané od EK ďalším subjektom, cez mechanizmus kaskádového financovania.

Prvé výzvy k financovaniu dôležitých tém kybernetickej bezpečnosti budú otvorené začiatkom roka 2023. Viac o činnosti NCC, ako aj k aktuálnym výzvam nájdete tu: https://kyberkomunita.sk/