Obnova a zlepšenie operácií, zariadení, živobytia alebo životných podmienok dotknutých organizácií, vrátane úsilia o zníženie rizikových faktorov.
ISO 22300:2018, 3.187