Počítač obsahujúci skrytý softvér, ktorý umožňuje ovládať stroj na diaľku, zvyčajne s cieľom vykonať útok na iný počítač.
ISO/IEC 27032:2012, čl.4.53