Opatrenia prijaté na zníženie pravdepodobnosti alebo negatívnych dôsledkov, prípadne oboch, spojených s rizikom.
ISO 22300:2018, 3.210