Útok, ktorý sa snaží maximalizovať závažnosť poškodenia a rýchlosť infiltrácie kombináciou viacerých metód útoku.
ISO/IEC 27032:2012, čl.4.11