Popis navrhovanej zmeny používanej na inicializáciu riadenia zmien.
ITIL®4 Best practice