Vnímanie služby ako súhrn funkčných a emocionálnych interakcií so službou a poskytovateľom služby.
ITIL®4 Best practice