Činnosti vykonávané organizáciou na účely spotreby služieb. Zahŕňa riadenie zdrojov spotrebiteľa potrebných na používanie služby, servisné akcie vykonávané používateľmi a prijímanie (získavanie) tovaru (ak je to potrebné).
ITIL®4 Best practice