Miera spoľahlivosti, účelnosti a efektívnosti organizácie, praktiky alebo procesu.
ITIL®4 Best practice