Miera toho, čo sa dosiahne alebo je dodané systémom, osobou, tímom, praktikou alebo službou.
ITIL®4 Best practice