Osoba alebo skupina ľudí, ktorí riadia a kontrolujú organizáciu na najvyššej úrovni riadenia.
POZNÁMKA 1: Vrcholový manažment má právomoc delegovať právomoci a poskytovať zdroje  v rámci organizácie.
POZNÁMKA 2: Ak rozsah systému manažérstva pokrýva iba časť organizácie, potom vrcholový manažment označuje tých, ktorí riadia a kontrolujú túto časť organizácie.
POZNÁMKA 3: Na tento účel možno organizáciu identifikovať podľa rozsahu implementácie systému manažérstva.
POZNÁMKA 4: Vrcholový manažment môže byť označovaný ako vedenie organizácie.
POZNÁMKA 5: Vrcholový manažment, najmä vo veľkej nadnárodnej organizácii, nemusí byť osobne zapojený, ako je opísané v tomto dokumente; musí však byť zjavná zodpovednosť vrcholového manažmentu prostredníctvom reťazca riadenia.
ISO 22300:2018, 3.263