Rola, ktorá je zodpovedná za poskytovanie konkrétnej služby.
ITIL®4 Best practice