Osoba alebo organizácia zodpovedná za rozvoj a udržiavanie konkrétnej certifikačnej schémy.
ISO/IEC 17065: 2005, čl. 3.11