Vírus je typ malvéru, ktorý sa sám pripojí k program, súboru alebo dokumentu, aby sa mohol šíriť z jedného počítača na druhý.
Slovník ENISA