Reprezentácia aktíva v Kyberpriestore.
ISO/IEC 27032:2012, čl.4.49