Share This
reprezentácia aktíva v Kyberpriestore
ISO/IEC 27032:2012, čl.4.49