Potvrdenie, že systém, produkt, služba alebo iná entita spĺňa dohodnutú špecifikáciu.
ITIL®4 Best practice