Útok, ktorý zneužíva dovtedy neznámu hardvérovú, firmvérovú alebo softvérovú zraniteľnosť.
Slovník NIST