Vnímaný potenciál úspešnosti útoku ak by sa mal útok spustiť, vyjadrený z hľadiska odborných znalostí, zdrojov a motivácie útočníka.
ISO/IEC 27032:2012, čl.4.9