Jedna alebo viac metrík, ktoré definujú očakávanú alebo dosiahnutú kvalitu služby.
ITIL®4 Best practice