Jednotka práce pozostávajúca z výmeny medzi dvoma alebo viacerými účastníkmi alebo systémami.
ITIL®4 Best practice